Menu:

Certifikace

Systém certifikace je otevřený, proto o certifikaci mohou žádat nejenom členové ATKM, jak dále zjistíte v podmínkách, a jsou také vytvořeny mechanismy pro případné uznávání jiných dokladů osobního rozvoje včetně certifikátů.

Koho certifikujeme

Certifikáty způsobilosti jsou především určeny pro:

  • lektory, trenéry a konzultanty na všech úrovních
  • manažery všech úrovní
  • pracovníky styku s interními a externími zákazníky
  • pracovníky personálních útvarů

 

Stupně (úrovně) certifikace


Certifikace způsobilosti pracovníků je při vstupu do EU v rámci "Globální koncepce pro certifikaci a zkušebnictví" jedna ze základních podmínek uplatnění se na trhu. Je bezesporu konkurenční výhodou. Výsledkem činnosti CO ATKM je vydání "certifikátu způsobilosti", dokumentu vydaného podle pravidel certifikačního systému, který vyjadřuje dosažení přiměřené důvěry, že jmenovaná osoba je způsobilá vykonávat předepsané služby.