Menu:

Co proběhlo

Asociace se stala podle změn občanského zákoníku spolkem, 8.2.2016 byla podána Krajskému soudu v Brně změna na zápis do spolkového rejstříku

Lepší vyhořet než se stěhovat? Zvládli jsme to!
Nová adresa ATKM je Jungmannova 41, 612 00 Brno

Stále realizujeme aktivity, na kterých se shodla členská konference - nabídku tréninkových modulů a půjčování hry Lanovka nebo odborné literatury a rozesílání zajímavých informací pro členy.

Skončil projekt Klíčové kompetence lektora 21. století v MSK

Úspěšně jsme dokončili projekt Klíčové kompetence lektora 21. století v MSK (Moravskoslezském kraji) realizovaný ve spolupráci s ostravskou firmou ha-vel family v rámci ESF Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt koncem října 2014 skončil. V rámci projektu se realizovalo m.j. 5 setkání lektorů v Ostravě při výměně zkušeností. Podrobnosti najdete v záložkách http://kkl21msk.ha-velfamily.cz/. Nabízeli jsme vám rozvoj dovedností ve vzdělávání dospělých se zaměřením na využití možností

 • interaktivní tabule
 • videokonferencí.

Projekt obsahoval semináře i workshopy, kde si účastníci tréninku „vlastnoručně“ vyzkoušeli nabyté znalosti na vlastních tématech. 

Setkání trenérů a personalistů (odborný workshop a diskusní klub) 18.4.2013 - téma Kompetenční modely v praxi.

Setkání trenérů a personalistů (odborný workshop a diskusní klub) 21. 2. 2013 Trvání: 17:00 až 19:00 - Téma: Jak zajistit dobrý výběr lektorů nebo školících firem pro vzdělávání dospělých. Místo konání: Brno, Lidická 40 (učebna TLC - Top Language Centre, s.r.o., 3. patro). Stručný zápis z jednání:

• kde je kvalita a jak se projevuje navenek • firma nebo individuální lektor? • jak se nespálit při výběru • cena vs. kvalita nebo cena a kvalita? • výměna zkušeností z praxe Diskuse se věnovala ze začátku otázkám kvality vzdělávání, jak ji poznat (měřit). Účastníci se shodli, že kvalita zajímá jak personalisty, tak i lektory. • Lze obtížně měřit podíl vzdělávání na růstu výkonu • Firmy mnohdy postrádají kompetenční modely • Ukazatelem kvality vzdělávání je také kvalitní příprava, zde zejména je mezera? Pracovníci sami by měli více mít možnost ovlivnit zadání pro vzdělávatele nebo vzdělávací firmy • Kvalitní lektor podněcuje firmu, která chce využít školících služeb, aby specifikovala konkrétní požadavky a sám ji pomáhá • Častá chyba – účastnici vzdělávání nejsou zapojeni do jeho přípravy otázka Kdo je zodpovědný za vzdělávání zaměstnance – do budoucna by to měl být pracovník sám • Jedním z ukazatelů kvality by mohla být úroveň spolupráce všech zainteresovaných stran Dále se diskutovalo, jak prokázat na straně lektorů kvalitu při jejich výběru, jak zviditelnit nabídku (databáze, sociální sítě …)

Setkání s britským konzultantem

V březnu 2011 se někteří z Vás setkali s britským konzultantem Tomem Leneym, který pro Dánský technologický institut připravoval referenci o našem dřívějším projektu ESF pro Moravskoslezský kraj pro trenéry. Dvoudenní setkání se uskutečnilo na krajském úřadě v Ostravě. Účastníkům děkujeme!

Projekty ESF a INTERREG III.A

ATKM realizovala v období 2006 -7 dva projekty pod názvem "Pomáháme trenérům a konzultantům učit se", financované z prostředků evropského sociálního fondu a rozpočtu České republiky. Projekty byly regionálně zaměřeny. Jeden proběhl na území Moravskoslezského kraje (MSK), druhý na území Jihomoravského kraje (JMK). Třetím projektem byl projekt "Česko-slovenská akademie expertů" -  přeshraničním diskusním fórem v oblasti politiky trhu práce a zaměstnanosti, rovněž spolufinancován z prostředků EU. Na podstránkách naleznete bližší informace.

Průzkum vzdělávacích potřeb

Průzkum se přesně jmenoval "Benchmarkingová studie potřeb organizačního a osobnostního rozvoje podniků v ČR". Průzkum proběhl ve 3. etapách (po roce). Začal roku 1999 ve 153 podnicích ČR s celkem cca 190 tisíci zaměstnanci. Cílem průzkumu bylo zmapovat vzdělávací trh a zjistit rozvojové potřeby. Výsledky byly poskytnuty všem respondentům a byly prezentovány v odborném tisku.

Průzkum byl zaměřen na oblast vzdělávání a rozvoje zaměstnanců ve firmách v České republice. Cílem průzkumu bylo zmapovat situaci v podnikovém vzdělávání, zjistit trendy, preference a rozvojové potřeby podniků s důrazem na manažerské vzdělávání. Část dotazníku souvisela také s využíváním konzultantských služeb ve firmách - respondentech. Průzkum byl organizován formou dotazníkového šetření, dotazníky nebyly rozesílány do firem hromadně - tzv. "naslepo", ale byly adresovány majitelům nebo nejvyššímu managementu. Někdy vyplňovány formou osobního pohovoru zástupců firmy s tazateli, kterými byli členové ATKM. Výběr firem prováděli tazatelé sami, na základě svých kontaktů a napoprvé byly shromažďovány údaje za rok 1998. Průzkum garantoval Institut rozvoje podnikání, s. r. o. v Ostravě. Je třeba ještě poděkovat za spolupráci na tomto projektu Know How Fondu britské vlády, společnosti Enterprise plc. z Prestonu, manažerům a personalistům společností a především panu PhDr.Miloši Smutkovi za zpracování a analýzu získaných informací.

Seznam dalších akcí:

 • Od řízení lidských zdrojů k rozvoji lidského potenciálu - nové trendy ve vzdělávání
  21.11.2002, Brno
 • Konference členů ATKM
  10. - 11. 5. 2002, Český Šternberk
 • Práce s videokamerou (součástí konference)
  10.5.2002, P. Cizner, Český Šternberk
 • Moderace v praxi trenéra a konzultanta
  20.3.2002, L. Friedel, Praha
 • E-learning v praxi firemního vzdělávání - konference
  14.3.2002, Praha (viz také www.e-univerzita.cz )
 • Prodejní dovednosti II (Xerox, Praha)
  7.-8.12. a 14.-15.12.2001, V. Gajda, Čelákovice, Nový dvůr Veverská Bítýška
 • Prodejní dovednosti I (Xerox, Praha)
  9.-10.10. a 23.-24.11. 2001, H. Fridrichová, I. Požár, Čelákovice, Nová Dvůr Veverská Bítýška
 • Řízení obchodní skupiny (Xerox)
  2.-3.10.2001, V. Gajda, P. Zmeškal, Čelákovice
 • Profesionální mistr II (pro ŽDB Bohumín)
  28.-29.5.2001, V. Baslík, Bohumín
 • Modelové situace konfliktů ve skupině
  23.-26.8.2001, P.Cizner, J. Radkovský, Loštice
 • Herecké etudy - komunikace a rétorika
  6.5.2001, J. Grygar, Brno
 • Ředitelský trénink
  29.4.2001, M.Steinová, Ostrava
 • E-learning v praxi firemního vzdělávání - konference
  25.4.2001, Praha (viz také www.e-univerzita.cz )
 • Profesionální mistr (pro ŽDB Bekaert Bohumín)
  23.-24.4.2001, V.Baslík, Bohumín
 • Strategie (pro ČSJ)
  21.4.2001, Z.Dermíšková, Pec pod Sněžkou
 • Metodika EFQM a její aplikace ve vzdělávání
  20.4.2001, R.Černý, Hradec Králové
 • Změny v úkolech manažerů a jejich dopady na vzdělávání
  20.4.2001, John Hiley, Hradec Králové
 • Využití interaktivních her při tréninku
  27.-28.3.2001, P.Zmeškal, Sázava
 • Pokročilé moderační techniky
  15.2.2001, L.Friedel, Brno
 • Marketing vzdělávací instituce
  4.12.2000, John Hiley, Brno
 • Workshop na konferenci ČSRLZ
  4.10.2000, Brno
 • Práce trenéra s Internetem
  21.9.2000, Trunky, Brno
 • Certifikovaný trénink trenérů (9 dnů)
  srpen-prosinec 2000, A.Přidalová, P.Zmeškal.
 • Balanced Scorecard - jak dosahovat vyrovnaných výsledků
  26.6.2000 ve spolupráci s ČSJ, Praha
 • Moderace a moderační techniky
  29.5.2000, Libor Friedel, Praha
 • Konference členů ATKM
  20.5.2000, Strážnice
 • Základy konzultantských dovedností
  19.5.2000, M.Kubášek a V.Vavrečka, Strážnice
 • Techniky a trénink mluveného projevu
  Březen - červen, Jan Grygar, Brno
 • Trénink trenérů, IVAX- Galena
  31.3.2000-1.4.2000, Petr Cizner, Podvihovský Mlýnek
 • Profesionální mistr
  14.3.-16.3.2000, Vladimír Baslík, ZBD Bekaert, Bohumín
 • Efektivní práce trenéra s klientem
  14.3.2000, John Hiley, Brno
 • Předvánoční setkání členů ATKM
  15.12.1999, hotel Troja, Praha
 • Učící se organizace
  John Hiley, Z.Brázdová, 8.12.1999, Expertis, Praha
 • Projektové řízení pro studenty JAMU Brno
  John Hiley, 7.12.1999
 • Trénink mistrů AMP Czech
  Kuřim, H.Fridrichová, listopad a prosinec 1999
 • Japonský management českýma očima
  P. Kantor, 29.11.1999, Brno
 • Setkání mladých RYLA 99
  21.11.1999 Kopřivnice
 • Prezentace dynamického programování a manažerského simulátoru Powersim, Proverbs Inc.
  8.11.1999 Brno
 • Schůzky k certifikaci trenérů a konzultantů
  9.10. a 11.12.1999, ATKM Brno
 • Psychologická diagnostika pro nepsycholgy 2
  F.Bělohlávek a A.Přidalová 17.9. a 18.9.1999
 • Trénink lektorů a trenérů
  IVAX/Galena Opava - květen, červen 1999
 • Výroční konference ATKM
  29.5.1999 TESCO Olomouc
 • Trénink pro ČSJ
  17. a 18. 4. 1999. Kostelec u Jihlavy P.Cizner, J.Radkovský, M.Trčka
 • Prezentace výsledků market. průzkumu
  29.3.1999 Olomouc
 • Tisková konference ATKM
  25.3.1999. Praha
 • Setkání v ATKM 10.10.1998 Olomouc
  budova Tesco Rada ATKM
 • Kurz Psychologická diagnostika pro Nepsychology
  23. a 24.9.1998 OTC Olomouc A.Přidalová, F.Bělohlávek


 
Akce pro externího zákazníka

 • Prodejní dovednosti II (Xerox, Praha)
  7.-8.12. a 14.-15.12.2001, V. Gajda, Čelákovice, Nový dvůr Veverská Bítýška
 • Prodejní dovednosti I (Xerox, Praha)
  9.-10.10. a 23.-24.11. 2001, H. Fridrichová, I. Požár, Čelákovice, Nová Dvůr Veverská Bítýška
 • Řízení obchodní skupiny (Xerox)
  2.-3.10.2001, V. Gajda, P. Zmeškal, Čelákovice
 • Profesionální mistr II (pro ŽDB Bohumín)
  28.-29.5.2001, V. Baslík. Bohumín
 • Profesionální mistr (pro ŽDB Bekaert Bohumín)
  23.-24.4.2001, V.Baslík, Bohumín
 • Strategie (pro ČSJ)
  21.4.2001, Z.Dermíšková, Pec pod Sněžkou
 • Trénink trenérů, IVAX- Galena
  31.3.2000-1.4.2000, Petr Cizner, Podvihovský Mlýnek
 • Profesionální mistr
  14.3.-16.3.2000, Vladimír Baslík, ZBD Bekaert, Bohumín
 • Trénink mistrů AMP Czech
  Kuřim, H.Fridrichová, listopad a prosinec 1999
 • Trénink lektorů a trenérů
  IVAX/Galena Opava - květen, červen 1999
 • Trénink pro ČSJ
  17. a 18. 4. 1999. Kostelec u Jihlavy P.Cizner, J.Radkovský, M.Trčka
 • Outdoor trénink pro Českou společnost pro jakost
  15. a 16.8.1998 Hotel Svojanov P.Cizner, J.Radkovský, M.Trčka
 • Formovací seminář firmy Shine 6.- 7. 11. 1997
  BBS Brno Zdenko Staníček, Shine