Menu:

esf.gif nic.jpg eu.gif  nic.jpg cr.gif
         

TENTO PROJEKT JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM
A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

Projekt JMK

Název projektu: Pomáháme lidem učit se - Rozvoj pokročilých dovedností trenérů a konzultantů managementu a personálu, zvláště ve strojírenské a stavební výrobě, se zaměřením na malé a střední podniky.

Reg.číslo projektu: CZ.04.1.03/3.3.11.4/3367
Region, ve kterém je projekt realizován: Jihomoravský kraj
Příjemce podpory: Asociace trenérů a konzultantů managementu (ATKM)
Období realizace projektu: prosinec 2006 - září 2007 (10 měsíců)

Cíle projektu:
Podpořit konkurenceschopnost MSP prostřednictvím zkvalitnění trenérských a konzultantských aktivit, realizovaných absolventy projektu v těchto podnicích.

Dílčí cíle projektu:
· Vytvoření know - how pro další systematický profesní rozvoj lektorů, trenérů a konzultantů.
· Podpora a propagace moderních a efektivních metod vzdělávání a rozvoje - tréninkových a participativních přístupů ke vzdělávání.
· Podpora tvorbě systému celoživotního vzdělávání v profesní skupině lektorů, trenérů a konzultantů.
· Výměna zkušeností z organizace vzdělávání v malých a středních podnicích regionu a vlivu cílových skupin projektu na kvalitu tohoto vzdělávání.

Stručný obsah projektu:
V rámci projektu bude zpracováno 5 kompletních tréninkových modulů na následující témata:
· Nácvik a využití náročnějších tréninkových metod
· Příprava pomůcek pro trénink
· Partnerské přístupy k účastníkům
· Poradenství v návaznosti na trenérskou práci (přechod z role trenéra do role poradce)
· Osobnostní trenérské a konzultantské kompetence

Tato rámcová témata budou ještě před zadáním modulů vybraným autorům upřesněna a doplněna na základě vstupní analýzy, která projekt zahájí.

Zpracované materiály budou odborně posouzeny v rámci oponentního řízení a následně vyzkoušeny v praxi ve dvou pilotních bězích tréninků, které umožní posoudit jejch kvalitu v praxi a dopracovat je na základě výsledků těchto piliotů.

Výsledky projektu budou zhodnoceny na závěrečné konferenci projektu, které poskytne prostor jak účastníkům projektu, tak všem zainteresovaným stranám.

Cílové skupiny projektu:
· Lektoři, konzultanti, učitelé - projekt je určen všem lektorům, trenérům a konzultantům, zejména působícím v malých a středních podnicích, kteří získali základní lektorské a trenérské teoretické znalosti a praktické dovednosti a potřebují se dále odborně rozvíjet.
· Účast v projektu může být přínosem také pro profesní sdružení v oblasti rozvoje, vzdělávací a poradenské instituce, neziskové organizace poskytující celoživotní vzdělávání, případně pro metodické a řídící pracovníky škol a vzdělávacích institucí dospělých.

Výstupy projektu:
· Unikátní metodické a tréninkové materiály pro profesní vzdělávání trenérů a konzultantů
· 5 kompletů tréninkových materiálů pro jednodenní tréninky lektorů a konzultantů
· 2 pilotní běhy tréninků (2x5 dnů tréninku) a 20 proškolených účastníků
· Materiály a výstupy jednodenní odborné konference účastníků a zainteresovaných stran

Časový harmonogram projektu:
· Zahájení projektu: prosinec 2006 - únor 2007
· Příprava a oponentura vzdělávacím modulů (5 modulů): únor až květen 2007
· Realizace pilotního běhu vzdělávacího programu: červen 2007
· Vyhodnocení pilotu a úpravy programu: červenec 2007
· Realizace 2.běhu (upraveného) vzdělávacího programu: srpen 2007
· Závěrečná konference projektu: září 2007