Menu:

esf.gif nic.jpg eu.gif  nic.jpg cr.gif
         

TENTO PROJEKT JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM
A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

Projekt MSK

Název projektu: Pomáháme trenérům a konzultantům učit se - Rozvoj pokročilých dovedností trenérů a konzultantů managementu a personálu, zvláště se zaměřením na malé a střední podniky MSK

Reg.číslo projektu: CZ.04.1.03/3.3.14.4/0018
Region, ve kterém je projekt realizován: Moravskoslezský kraj
Příjemce podpory: Asociace trenérů a konzultantů managementu (ATKM)
Období realizace projektu: leden - září 2007 (9 měsíců)

Cíle projektu:
Zvýšit dostupnost, kvalitu a efektivnost dalšího profesního vzdělávání v MSK a stimulovat trenéry a konzultanty k zavádění nových a efektivních forem a metod vzdělávání dospělých.

Dílčí cíle projektu:
· Zvýšit výkonnost a konkurenceschopnost MSP v regionu prostřednictvím trenérské a konzultantské práce
· Zvýšit kvalitu a účinnost vzdělávání a konzultantských aktivit v oblasti managementu a rozvoje pracovníků
· Propagovat celoživotní vzdělávání lektorů, trenérů a konzultantů
· Rozšířit nabídku vzdělávacích aktivit v oblasti rozvoje trenérů a konzultantů managementu a pracovníků
· Vytvořit unikátní know-how pro rozvoj cílových skupin, využitelný i po ukončení projektu
· Předávat zkušenosti a dobrou praxi, vytvořené tímto projektem

Stručný obsah projektu:
Projekt umožňuje získání vyšší úrovně dovedností a znalostí již pracujícím trenérům a konzultantům managementu a personálu. Samotným trenérům a konzultantům umožní dále získat prokazatelně trenérskou nebo konzultantskou kvalifikaci vyššího řádu použitelnou pro následný program certifikace. Projekt tak vyplňuje mezeru mezi základním výcvikem a požadavky na systematický rozvoj trenérů a konzultantů, což potvrdil i průzkum ATKM.

Projekt zahrnuje vývoj a realizaci příslušného vzdělávacího programu a využívá dosavadních pozitivních zkušeností Asociace trenérů a konzultantů managementu v této oblasti, kam patří zejména již zpracovaná řada učebních modulů základní řady pro trenéry.

V rámci vývoje bude zadáno zpracování kompletní dokumentace 5 tréninkových modulů, určených k realizaci 5 jednodenních tréninků na následující témata:
· Nácvik a využití náročnějších tréninkových metod
· Příprava pomůcek pro trénink
· Partnerské přístupy k účastníkům
· Poradenství v návaznosti na trenérskou práci (přechod z role trenéra do role poradce)
· Osobnostní trenérské a konzultantské kompetence

Tyto moduly budou dopracovány na základě oponentních posudků a vyzkoušeny v praxi v pilotním běhu tréninku (celkem 5 dnů tréninku). Celý pilot bude realizovaný tréninkovými (interaktivními) metodami s podáváním zpětné vazby účastníkům na zvládnuté situace.

Po vyhodnocení průběhu pilotního projektu budou jednotlivé moduly dopracovány a proběhne ještě jeden běh tréninku (opět v rozsahu 5 dnů).

Projekt ukončí konference, která vyhodnotí jeho výsledky a poskytne prostor pro výměnu získaných zkušeností.

Cílové skupiny projektu:
· Lektoři, konzultanti, učitelé - projekt je určen všem zájemcům z řad školitelů a konzultantů managementu a personálu působících zejména v malých a středních podnicích. Cílem projektu je zvýšení jejich dovedností, pokud již absolvovali základní výcvik v této oblasti, případně jiným způsobem získali tyto základní dovednosti.
· Kromě této klíčové skupiny může účast v projektu být přínosem pro zástupce profesních sdružení v oblasti vzdělávání, vzdělávací a poradenské instituce, nestátní neziskové organizace poskytující další profesní vzdělávání a metodické a řídící pracovníky škol a vzdělávacích institucí dospělých.

Výstupy projektu:
· Metodika a dokumentace programu pro další vzdělávání trenérů a konzultantů
· 5 tréninkových materiálů pro jednodenní tréninky lektorů a konzultantů
· 2 pilotní běhy tréninků (2x5 dnů tréninku)
· Nejméně 20 nově proškolených trenérů, lektorů a konzultantů
· Výměna zkušeností v rámci jednodenní závěrečné konference

Časový harmonogram projektu:
· Zahájení projektu: leden - únor 2007
· Příprava a oponentura vzdělávacím modulů (5 modulů): únor až květen 2007
· Realizace pilotního běhu vzdělávacího programu: červen 2007
· Vyhodnocení pilotu a úpravy programu: červenec 2007
· Realizace 2.běhu (upraveného) vzdělávacího programu: srpen 2007
· Závěrečná konference projektu: září 2007