Menu:

Jak se stát členem

ATKM si velmi zakládá na udržení profesionální úrovně a zároveň se snaží být trochu neformální. Být pro Vás servisní organizací. Prvním a velice důležitým krokem pro vstup do ATKM je informování se - což vlastně právě děláte a vnitřní přesvědčení, že "chcete být s námi". Poté následuje podání přihlášky. Tu si lze vyžádat u nás (kontakt je uveden), nebo je zde ke stažení. Je možné ji poslat mailem nebo poštou. Vyplněná přihláška bude zpracována a člen Rady ATKM si s uchazečem domluví osobní schůzku pro podání informací a ujasnění si vzájemných cílů. Po doporučení osoby, která se s Vámi sejde, se přihláška předloží Radě ATKM, která rozhodne o přijetí. O přijetí budete informováni.

Pro více informací neváhejte a kontaktujte nás.

Výhody a přínos členství

Jaké výhody Vám osobně poskytne členství v ATKM?

 • Pokud jste trenér profesionál, lektor či konzultant, potvrdíte nezávislou certifikací svou odbornost a získáte od ATKM certifikát a veřejnou záruku profesionální úrovně vašich služeb.
 • Budete mít možnost absolvovat semináře, kurzy a workshopy, organizované ATKM, které Vám pomohou dále se odborně rozvíjet.
 • Získáte přístup k osvědčenému zahraničnímu (britskému) know-how v oblasti tréninku, upravenému odborníky pro využití v podmínkách České republiky, a dalším studijním materiálům, které jsou v majetku ATKM.
 • Získáte přístup k informacím o projektech, na kterých ATKM pracuje a budete mít možnost se jich zúčastnit.
 • ATKM bude prezentovat Vaše služby na svých WWW stránkách a budete zařazen do databáze trenérů, která bude nabízena potenciálním zájemcům o trenérské služby.
 • Kontakty na Vás poskytneme zájemcům o služby trenérů a konzultantů, kteří se na nás obracejí - postoupíme Vám vyhlášená výběrová řízení, nabídky spolupráce, poptávky po službách pro klienty.
 • Získáte možnost zúčastnit se konferencí ATKM, na kterých budou přítomni jak členové asociace, tak zástupci firem a podniků, které jejich služby využívají.
 • Prostřednictvím stránek a elektronické pošty budete informováni o zkušenostech svých kolegů, činnosti asociace a novinkách v oboru.
 • Budete mít přístup k odborné knihovně ATKM, videotéce, budete si moci za zvýhodněné ceny koupit trenérské moduly-manuály. ATKM také půjčuje vybrané technické vybavení i pomůcky pro outdoor aktivity.
 • A v neposlední řadě vstoupíte do organizace, ve které potkáte i ostatní členy - kolegy a kolegyně.

Potvrdíte svou odbornost nezávislou certifikací a získáte veřejnou záruku profesionální úrovně.

Budeme Vám zasílat nabídky na spolupráci s ostatními členy, budete dobře informováni o novinkách v oboru. Můžete absolvovat veškeré akce ATKM (většinou se slevou 25%). Získáte přístup ke kvalitním knihám, k know-how v oblasti tréninku, k tréninkovým materiálů o které je obrovský zájem.

Stupně členství

Členství v ATKM je rozlišeno podle kvalifikace, schopností a zkušeností členů.

Zde jsou stupně členství v ATKM. Nejčastější je řádný člen.

 • Přidružený člen: člen, který splnil jen základní požadavky členství, nemá ani trenérskou, ani konzultantskou kvalifikaci (nesplňuje požadavky na řádné členství) a nemá zájem o aktivní trenérskou práci nebo o osobní odborný rozvoj.
 • Řádný člen: splnil základní požadavky pro přijetí, pracuje v oblasti řízení lidských zdrojů nebo aktivně trénuje.
 • Zakládající člen: absolvoval program TTM, získal diplom programu Trénink trenérů managementu (TTM) nebo získal v rámci programu TTM diplom Institute of Personal Development nebo získal Certifikát pro trénink a a podepsal žádost o členství při zakládání ATKM (má stejné postavení jako řádný člen).
 • Čestný člen: byl k čestnému členství navržen Radou ATKM za významné zásluhy o rozvoj managementu nebo za zásluhy o rozvoj a společenské uznání profese trenéra nebo konzultanta a návrh Rady je schválen na konferenci ATKM.

Podmínky členství

Základními podmínkami členství v ATKM je ztotožnění se s cíli ATKM. Dále pak respektování Stanov ATKM, podání přihlášky, která musí být projednána a schválena Radou ATKM a také placení členských příspěvků. Členský příspěvek na rok 2016 je ve výši 600 Kč/rok (přidružení členové 300 Kč/rok).

Před předložením přihlášky do ATKM si s uchazečem popovídá některý z členů Rady ATKM. Přitom zjistíme očekávání uchazeče od členství v ATKM, shromáždí se doklady o kvalifikaci uchazeče pro rozhodnutí Rady ATKM o stupni uděleného členství, oba společně posoudí co může uchazeč nabídnout k rozvoji ostatních členů ATKM nebo rozvoji trenérské práce tak, aby zapojení nového člena do činnosti Asociace bylo co nejefektivnější.

Vzhledem k tomu, že Asociace má zájem o vysokou kvalitu práce svých certifikovaných členů, jsou členové ATKM také povinni písemně informovat Radu ATKM o všech stížnostech, které proti nim byly za uplynulý rok vzneseny.