Menu:

Trénink trenérů

Know-how tréninku trenérů managementu má ATKM z projektu "Trénink trenérů managementu a rozvoj manažerských institucí na Moravě" (Training of Management Trainers and Development of Management Institutions: Moravia), zkráceně TTM, financovaného britským Know How Fund (KHF).

Délka trvání: většinou 3 x 3 dny. Části se konají cca měsíc od sebe (účastníci dostanou čas na domácí úkoly, provedení projektů.). Obsah kurzu najdete v Manuálu tréninku trenérů, který prodáváme i samostatně (účastníci kurzu jej dostanou zdarma - moduly ATKM číslo 16-20). Trénink vede dvojice trenérů, účastníků může být max. 15. Po absolvování získáte od ATKM osvědčení.